top of page

Vergoedingen door uw zorgverzekeraar

Vergoeding bij personen met Diabetes Mellitus:

De hoogte van de vergoeding voor een behandeling en het aantal behandelingen, die worden vergoed, is afhankelijk van de Simm's classificatie. Een Simm's classificatie is een risicoclassificatie bij patiënten met Diabetes Mellitus. De Simm's classificatie dient door uw huisarts te worden vastgesteld.
 

  • Simm's 0     U heeft geen verhoogd risico op complicaties

  • Simm's 1     U heeft een risico op complicaties

  • Simm's 2     U heeft een verhoogd risico op complicaties

  • Simm's 3     U heeft een sterk verhoogd risico op complicaties
     

Een medische doorverwijzing is hierbij een vereiste. Pedicures dienen voor de vergoeding van de diabetische voetzorg een contract te hebben afgesloten met een podotherapeut. De podotherapeut stelt een zorgprofiel vast. Aan de hand van het zorgprofiel wordt het aantal behandelingen, die vergoed worden, bepaald. De pedicure moet wel een geldig certificaat voetverzorging bij diabetes- en/of reuma hebben en vaak ook is het lidmaatschap van de brancheorganisatie ProVoet vereist. Daarnaast moet de pedicure geregistreerd staan in het Kwaliteits Register Pedicures.
 

Simm's 0 en 1:

Indien u onder Simm's 0 valt, dan is een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering mogelijk, afhankelijk van uw verzekeringspakket. Hiervoor kunt u uw zorgverzekeraar raadplegen. Indien u recht heeft op een vergoeding dan ontvangt u van mij een factuur voor de behandeling, welke rechtstreeks bij de zorgverzekeraar kan worden ingediend.
 

Simms 2 en 3:

Bij diabetespatiënten met Simm's 2 en 3 verloopt de vergoeding van een pedicurebehandeling vanuit de basisverzekering. U dient eerst een consult bij een podotherapeut te hebben gehad, voordat u een behandeling kunt ondergaan bij de pedicure. De podotherapeut bepaalt in dit geval het zorgprofiel, de behandelfrequentie en de behandeltijd. De vergoeding van de behandeling wordt uitgekeerd via de betreffende podotherapeut, middels een declaratie door de pedicure. Dit verloopt niet meer rechtstreeks via de zorgverzekeraar.

Indien u bent doorverwezen door een internist of andere specialist, ontvangt u een factuur, welke rechtstreeks bij de zorgverzekeraar kan worden ingediend.

 

Vergoedingen bij personen met een Reumatische aandoening:

Bij pedicurebehandeling bij reumapatiënten worden de kosten vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Bij een aantal zorgverzekeraars worden alleen behandelingen bij personen met reumatoïde artritis vergoed. De hoogte van de vergoeding bij een behandeling van reumapatiënten hangt af van uw zorgverzekeringspakket. Ik raad u aan hierover vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

 

Vergoedingen bij personen met Overige Risico's:

In een aantal gevallen worden behandelingen bij personen met ziekten met een verhoogd risico (zoals bijvoorbeeld polyneuropathie, Parkinson, etc.) vergoed door de zorgverzekeraar. Ik raad u aan hierover contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

bottom of page